Consult Mensen

Tijdens een gesprek via intuïtieve communicatie geef ik mensen die zelf niet in staat zijn zich te uiten, een stem. Hierdoor kan van alles (makkelijker) bespreekbaar gemaakt worden, waardoor vraagstukken en problemen kunnen worden aangepakt en opgelost. Er is ineens een ‘normale’ dialoog mogelijk. Ik werk o.a. met:

  • ongeborenen
  • baby’s en (kleine) kinderen
  • mensen met autisme
  • mensen met een verstandelijke beperking of meervoudige handicap
  • mensen met Alzheimer of dementie
  • mensen met niet aangeboren hersenletsel
  • mensen in coma
  • overledenen

Ik zorg altijd ervoor dat er ook checkbare informatie naar voren komt over de persoon / situatie in kwestie. Klopt deze informatie, dan geeft dat meer vertrouwen in de andere informatie die verkregen wordt tijdens het gesprek.

Behalve een consult in de praktijk is het ook mogelijk om een consult op afstand aan te vragen.